Na Obali bodo lahko težave z vodo…

Oskrba z vodo na Obali trenutno varna, a količine so omejene.

Oskrba z vodo ta hip sicer varna, a omejena

Čeprav je oskrba z vodo na Obali za zdaj varna, iz javnega podjetja Rižanski vodovod Koper uporabnike pozivajo k varčni porabi vode. Zaradi nesreče so namreč izločili neposredni odjem iz izvira Rižane in začeli črpati podtalnico iz najnižjih nivojev. Obenem so povečali odjem vode iz sosednjih vodovodov, nastavili so tudi monitoring kakovosti načrpane vode. “Glede na ogroženost podtalnice, dejansko razpoložljive količine vode iz vseh treh vodnih virov in sušne vremenske napovedi smo prisiljeni opozoriti porabnike na varčno in racionalno uporabo vode,” so zapisali.

Porabnike vode pri Rižanskem vodovodu pozivajo, naj uporabljajo pitno vodo le za najnujnejše namene, povečajo nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečijo nenadzorovane izlive, skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode za opravljanje dejavnosti, obveščajo upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu ter upoštevajo ukrepe in navodila upravljavca do njihovega preklica. “Dosledno varčevanje s pitno vodo daje večjo verjetnost, da prekinitve v dobavi vode ne bodo potrebne,” so navedli. Hiter dvig temperatur in turistična sezona namreč samo še povečata rabo vode.

 

Klikni za vso vsebino 

preberi več/vir rtv Slo

Komentarji

Komentarji