Kako definiramo vročinski val?

 

Pri nas je, kot pojasnjujejo na Arsu, v uporabi definicija vročinskega vala, ki temelji na dnevni povprečni temperaturi. Ta mora vsaj tri dni zaporedoma presegati mejno vrednost, ki je določena glede na podnebno območje.

Vrednosti so sledeče: celinsko podnebje (osrednja, JV in SV Slovenija) – temperaturno povprečje mora biti večje od 24 stopinj Celzija; zmerno podnebje hribovitega sveta (Gorenjska, Notranjska in dvignjen svet Štajerske in Dolenjske) – temperaturno povprečje mora biti višje od 22 stopinj Celzija; omiljeno sredozemsko podnebje (Primorska) – povprečje je višje od 26 stopinj Celzija. Povprečno temperaturo pa dobivajo po enačbi: T7h + T14h + 2*T21h)/4, kjer so vrednosti v enačbi izmerjene temperature ob 7., 14. in 21. uri po lokalnem času.

Komentarji

Komentarji