V Ljubljani in na Kredarici najmanj sonca od začetka meritev

V Ljubljani je bila povprečna septembrska temperatura +14,3 °C, kar je 1,7 °C pod dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Najtoplejši je  bil september leta 2011 s povprečno temperaturo +19,4 °C. Najhladnejši pa leta 1996 s povprečno dnevno temperaturo +13,2 °C.

Na Kredarici je znašala povprečna temperatura +1,8 °C, kar je 1,6 °C pod dolgoletnim povprečjem. Daleč najtoplejši september je bil podobno kot v Ljubljani leta 2011 s povprečno temperaturo +7,1 °C. Najhladnejši pa leta 1996 s povprečno temperaturo -0,8 °C. 

Povprečna najvišja dnevna temperatura je v Ljubljani znašala 19,1 °C, kar je 2,5 °C pod dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja dnevna temperatura je bila 25,3 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2011 s povprečno najvišjo dnevno temperaturo +26,4 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa leta 1996 s povprečno najvišjo temperaturo +17,6 °C, takrat se je v Ljubljani najbolj segrelo le do +22,9 °C.

Na Kredarici je bila povprečna najvišja dnevna temperatura +4,4 °C, kar je 1,6 °C pod dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najvišja temperatura je znašala +10,1 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili v visokogorju leta 2011 s +9,8 °C. Daleč najhladnejši pa leta 1996 s povprečno najvišjo dnevno temperaturo +1,2 °C.

Povprečna najnižja septembrska temperatura je bila v Ljubljani +11,0 °C, kar je 0,7 °C pod dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najnižja temperatura je bila +4,9 °C. Najbolj topla jutra smo imeli v Ljubljani leta 2011 s povprečno najnižjo temperaturo +13,7 °C. Najbolj hladna jutra pa smo imeli leta 2007 s povprečno najnižjo temperaturo +9,6 °C.

Na Kredarici je bila povprečna najnižja temperatura -0,2 °C, kar je 1,5 °C pod dolgoletnim povprečjem.  Absolutna najnižja temperatura je znašala -4,9 °C. Najbolj topla jutra so bila na Kredarici leta 2011 s povprečno najnižjo temperaturo +4,8 °C. Daleč najbolj hladna jutra pa leta 1996 s povprečno najnižjo temperaturo le -2,6 °C.

V Ljubljani je v letošnjem septembru padlo 344mm dežja, kar je 105% nad dolgoletnim povprečjem. Daleč največ dežja smo imeli v Ljubljani leta 2010, kar 425mm. Najmanj dežja pa leta 2008, le 34mm.

Na Kredarici je padlo 398mm padavin, kar je 69% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Tako je na Kredarici največ padavin v tem klimatološkem obdobju padlo prav letos, sledi 2010 s 387mm. Najmanj pa leta 2011, 98mm.

Sonce je v Ljubljani sijalo 99 ur, kar je le 57% dolgoletnega povprečja 1994-2017. Največ sonca smo imeli v Ljubljani leta 2011 in sicer 254 ur. Najmanj sonca pa od začetka meritev letos, sledi 1996 s 111 ur.

Na Kredarici je sonce sijalo 78 ur, kar je 57%  dolgoletnega povprečja. Največ sonca smo imeli v visokogorju leta 1997, 230 ur. Letos smo imeli tako v visokogorju najmanj sonca od začetka meritev.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

Komentarji

Komentarji