V Portorožu v letošnjemu poletju kar 1036 ur sonca

V Portorožu je bila v letošnjem poletju povprečna temperatura 23,9 °C, kar je 1,3 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. V Mariboru je bila povprečna temperatura 21,7 °C, kar je 1,5 °C nad dolgoletnim povprečjem. Na obali je padlo v letošnjem poletju 120mm dežja, kar je 59% dolgoletnega povprečja. V Mariboru pa je padlo 306mm padavin, kar je 97% dolgoletnega povprečja. Sonce je v Portorožu sijalo 1036 ur, kar je 10% nad dolgoletnim povprečjem. V Mariboru pa je sonce sijalo 879 ur, kar je 13% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017.

V Portorožu je bila avgustovska povprečna temperatura 24,3 °C, kar je 1,5 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Najbolj topel avgust je bil v tem klimatološkem obdobju leta 2003 s povprečno temperaturo +26,1 °C. Najbolj hladen pa leta 2006, s povprečno temperaturo +20,1 °C.

V Mariboru je bila povprečna temperatura v avgustu 21,7 °C, kar je 1,6 °C nad dolgoletnim povprečjem. Najbolj topel je bil avgust leta 2003 s povprečno temperaturo +23,7 °C. Najhladnejši pa leta 2006 s povprečno temperaturo +17,2 °C.

Povprečna najvišja temperatura je v Portorožu znašala 31,3 °C kar je 2,1 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja temperatura je bila 37,3 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili v Portorožu leta 2003 s povprečno najvišjo temperaturo +33,0 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa v letih 2005 in 2006 s povprečno najvišjo temperaturo +26,0 °C. Avgust 2006 pa je bil eden redkih dni ko na obali nismo imeli vročega dne, segrelo se je največ do 29,4 °C.

V Mariboru je bila povprečna najvišja temperatura +28,6°C , kar je 2,2 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najvišja temperatura je znašala +36,3 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili v Mariboru leta 2003, s povprečno najvišjo temperaturo +31,4 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa leta 2006 s povprečno najvišjo temperaturo +22,4 °C.

V Portorožu je bila povprečna najnižja temperatura 17,9 °C, kar je 0,8 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najnižja temperatura je bila 11,2 °C.  Najbolj topla jutra so bila na obali leta 2003, s povprečno najnižjo temperaturo +20,1 °C. Najbolj hladna jutra pa leta 2006 s povprečno najnižjo temperaturo +15,2 °C.

V Mariboru je bila povprečna najnižja temperatura 14,8 °C, kar je 0,5 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je bila 8,1 °C. Najbolj topla jutra so bila leta 2003 s povprečno najnižjo temperaturo +16,3 °C. Najbolj hladna jutra v avgustu pa so bila leta 1995 s povprečno najnižjo temperaturo +13,0 °C. Takrat se je v Mariboru ohladilo do ekstremnih +3,2 °C.

V Portorožu je v letošnjem avgustu padlo 38mm padavin, kar je 54% dolgoletnega povprečja. Daleč največ dežja je v Portorožu padlo leta 2006 in sicer 325mm. Najmanj pa leta 2011, le 2mm.

V Mariboru je padlo 98mm dežja, kar je 91% dolgoletnega povprečja 1994-2017. Največ dežja je v Mariboru padlo leta 2009, 200mm. Najmanj pa v avgustu 2015, le 32mm.

Sonce je v Portorožu sijalo 352 ur, kar je 13% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Največ sonca smo imeli na obali v avgustih 2011 in 2012 in sicer 359 ur. Najmanj pa leta 2006, 223 ur.

V Mariboru je sonce sijalo 309 ur, kar je 23% nad dolgoletnim povprečjem. Največ sonca je bilo v Mariboru leta 2012, 312 ur. Najmanj pa leta 2005, le 168 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

 

Komentarji

Komentarji