Drugo najbolj vroče poletje od začetka meritev

V Ljubljani je bila v letošnjem poletju povprečna temperatura 22,7 °C, kar je 1,8 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Na Kredarici je bila povprečna temperatura 8,4 °C, kar je 1,8 °C nad dolgoletnim povprečjem. V Ljubljani je v letošnjem poletju padlo 283mm padavin, kar je 74% dolgoletnega povprečja. Na Kredarici je padlo v letošnjem poletju 610mm padavin, kar je 94% dolgoletnega povprečja. Sonce je v Ljubljani sijalo 921 ur, kar je 14% nad dolgoletnim povprečjem. Na Kredarici je sonce sijalo 671 ur, kar je 24% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017.

 

V Ljubljani je bila v letošnjem avgustu povprečna avgustovska temperatura 23,2 °C, kar je 2,1 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Najbolj topel je bil avgust leta 2003 s povprečno temperaturo +24,2 °C. Najbolj hladen v tem klimatološkem obdobju pa leta 2006 s povprečno temperaturo +17,7 °C.

Na Kredarici je bila povprečna temperatura v letošnjem avgustu 9,7 °C kar je 2,4 °C nad dolgoletnim povprečjem. Najbolj toplo je bilo avgusta leta 2003 s povprečno temperaturo +10,2 °C. Daleč najhladnejši pa je bil avgust leta 2006 s povprečno temperaturo +3,5 °C.

V Ljubljani je bila povprečna najvišja dnevna temperatura 30,2 °C, kar je 2,9 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja temperatura je bila +38,1 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2003 s povprečno najvišjo temperaturo +31,7 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa so bili leta 2006 s povprečno najvišjo temperaturo +22,6 °C. Takrat je bilo eno redkih poletij ko v avgustu nismo imeli vročega dneva, saj je absolutna najvišja temperatura znašala +28,6 °C.

Na Kredarici je bila povprečna najvišja temperatura 12,9 °C, kar je 2,8 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najvišja temperatura je znašala +19,3 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2003 s povprečno najvišjo temperaturo +13,3 °C. Najbolj hladni pa leta 2006 s povprečno najvišjo temperaturo +5,9 °C.

V Ljubljani je bila povprečna najnižja temperatura 16,7 °C, kar je 1,0 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najnižja temperatura je bila +10,2 °C. Najbolj topla jutra so bila leta 2003 s povprečno najnižjo temperaturo +17,7 °C. Najbolj hladna jutra pa leta 2006 s povprečno najnižjo temperaturo +13,8 °C.

Povprečna najnižja temperatura je na Kredarici bila 6,6 °C, kar je 1,5 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je bila -0,5 °C. Najbolj topla jutra smo imeli leta 2003 s povprečno najnižjo temperaturo +7,8 °C. Daleč najbolj hladna jutra pa leta 2006 s povprečno najnižjo temperaturo +1,7 °C.

V Ljubljani je v letošnjem avgustu padlo 60mm padavin, kar je 46% dolgoletnega povprečja. Največ padavin smo imeli v tem klimatološkem obdobju leta 2005 in sicer 264mm. Najmanj pa v letih 2000, 34mm in 2001, 33mm.

Na Kredarici je padlo 158mm, kar je 75% dolgoletnega povprečja 1994-2017. Največ padavin je bilo z naskokom leta 2010 ko je padlo 354mm padavin. Najmanj padavin pa je bila avgusta 2001, 100mm.

Sonce je v Ljubljani sijalo 324 ur, kar 23% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Največ sonca smo imeli v Ljubljani leta 2011, 333ur.  Najmanj pa leta 2006 in sicer 161 ur.

V visokogorju je sonce sijalo 216 ur, kar je 26% nad dolgoletnim povprečjem. Največ sonca smo imeli na Kredarici leta 2000, 230ur. Najmanj pa leta 2006, le 97 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

Komentarji

Komentarji