Julij je bil po povprečni temperaturi enak lanskemu

V Ljubljani je bila povprečna julijska temperatura 23,2 °C, kar je 1,3 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Najtoplejši julij je bil leta 2015  s povprečno temperaturo +24,3 °C. Najhladnejši v tem klimatološkem obdobju pa leta 1996 s povprečno temperaturo +19,1 °C. 

Na Kredarici je znašala povprečna temperatura +8,1 °C, kar je 0,9 °C nad dolgoletnim povprečjem. V visakogorju je bil julij leta 2015 najtoplejši od začetka meritev s povprečno temperaturo 10,3 °C. Drugi najtoplejši julij je bil v tem klimatološkem obdobju leta 2006 s +9,1 °C, izven tega obdobja pa julij 1983 s povprečno temperaturo +9,8 °C. Najhladnejši pa leta 2000 s povprečno dnevno temperaturo +4,4 °C.

Povprečna najvišja dnevna temperatura je bila v Ljubljani v letošnjem juliju +29,3 °C, kar je 1,4 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja temperatura je bila +34,1 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2015 s povprečno najvišjo temperaturo 30,3 °C, le desetinko manj je bilo julija 2006. Najbolj hladni popoldnevi pa so bili leta 1996 s povprečno najvišjo temperaturo +24,4 °C.

Na Kredarici je znašala povprečna najvišja dnevna temperatura +11,3 °C, kar je 1,3  °C  nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najvišja temperatura je bila +17,0 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili z naskokom leta 2015 s 13,2 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa leta 2000 s povprečno najvišjo temperaturo +7,1 °C.

Povprečna najnižja julijska temperatura je bila v Ljubljani +16,8 °C, kar je 0,7 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najnižja temperatura je bila +12,0 °C. Najbolj topla jutra smo imeli v letu 2015 s 18,7 °C, druga najbolj topla pa lani. Najbolj hladna jutra pa smo imeli leta 1996 s povprečno najnižjo temperaturo +13,6 °C.

Na Kredarici je bila povprečna najnižja temperatura v juliju +5,4 °C, kar je 0,5 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je bila -1,0 °C. Tudi v visokogorju smo imeli najbolj topla jutra leta 2015 s povprečno najnižjo temperaturo +7,9 °C. Najbolj hladna jutra pa leta 2000 s povprečno najnižjo temperaturo le +1,8 °C.

V Ljubljani je v letošnjem juliju padlo 73mm dežja, kar je 60% dolgoletnega povprečja. Največ dežja smo imeli  v Ljubljani leta 1998 s 232mm. Najmanj dežja pa leta 2013, le 22mm.

Na Kredarici je padlo 152mm padavin, kar je 70% dolgoletnega povprečja 1994-2017. Največ padavin smo imeli na Kredarici leta 2002 in sicer 319mm. Najmanj pa leta 2013, 114mm.

Sonce je v Ljubljani sijalo 331 ur, kar je v 15% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Največ sonca smo imeli leta 2013 in sicer 349 ur. Najmanj v tem klimatološkem obdobju pa leta 2014, 211 ur.

Na Kredarici je sonce sijalo 230 ur, kar je 17% nad dolgoletnim povprečjem. Največ sonca smo imeli leta 2007, 279 ur. Najmanj pa podobno kot v Ljubljani leta 2014 in sicer 124 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

Komentarji

Komentarji