Koliko planetov moramo “uničiti”, da bomo “zadovoljni”?

Ekološki odtis je rodovitna površina zemlje, vključno z vodo, ki jo posameznik potrebuje, da bi zadovoljil svoje potrebe po preživetju.

Torej potrebe po hrani, prevozi, socialno življenje in življenjski stil. Prav tako pa ekološki odtis vsebuje površino odpadkov, ki jih vsak posameznik pridela glede na njegov življenjski stil. Področja na katerih vsak posameznik pušča svoj odtis so predvsem naravni viri, ki jih nespametno izkoriščamo. To so materiali, energija in voda. Prav tako se odtis kaže v rabi prostora, kar vključuje stanovanjske objekte, infrastrukture in izkoriščanje rodovitne zemlje. Največji ekološki odtis pa se kaže ravno v meri onesnaževanja našega naravnega habitata.
Izračun ekološkega odtisa ima pomemben cilj in sicer ozaveščati ljudi o njihovem vplivu na okolje. S pomočjo ekološkega kalkulatorja lahko izračunate koliko planetov bi potrebovali za preživetje, če bi vsak posameznik ravnal enako kot Vi.


Povezava za izračun ekološkega odtisa: http://myfootprint.org/en/visitor_information/

Viri: http://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.elektro-energija.si%2FPortals%2F0%2FContent%2Fnewsletterimages%2F2012_12_05%2Fa14.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.elektro-energija.si%2FPortals%2F0%2FContent%2FEnasveti%2Fenasveti_2012_12_05.html&h=237&w=320&tbnid=ZU8FlRIOZcgWHM%3A&zoom=1&docid=haqlarZXLJi7DM&ei=gE36U-6vGdDkaMK0gfAB&tbm=isch&ved=0CCAQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=543&page=1&start=0&ndsp=30 ,

slike: fokus

Pripravila:Vanja, avgust 2014

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor