Sodelovanje ARSO in KPK

Usposabljanje za preprečevanje korupcije

V dneh od 3. do 7. aprila poteka na Agenciji RS za okolje (ARSO) usposabljanje za zaznavanje, obvladovanja in preprečevanje koruptivnih tveganj in krepitve integritete v izvedbi predstavnikov Komisije za preprečevanje korupcije.

Komisija se je odzvala na pobudo ARSO, ki si aktivno prizadeva za izboljšanje svojega ugleda in krepitev integritete celotnega organa. Na ARSO se zavedamo, da pomembne pristojnosti, ki jih izvršujemo prek približno 250 različnih vrst postopkov, lahko in tudi predstavljajo možnosti za nastanek tveganj koruptivnih in neetičnih ravnanj. S tem v mislih se je vodstvo ARSO odločilo, da aktivno pristopi k uvedbi aktivnosti na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete.

Namen je usposobiti zaposlene na področju zaznavanja, obvladovanja in preprečevanja koruptivnih tveganj, predvsem pa okrepiti integriteto zaposlenih in institucije ter vzpostaviti pogoje za pravočasno ukrepanje na vseh ravneh delovanja institucije.

V okviru predavanj bodo predavatelji predstavili institute Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v naslednjih fazah sodelovanja pa bomo analizirali najbolj pogoste, najpomembnejše in najbolj izpostavljene procese, ter prepoznali nevralgične točke v procesih delovanja ARSO kot institucije, čemur bo sledila prenova načrta integritete.

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)

Aleš R. (ciklon.si, neurje.si)

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor