Svetovni dan meteorologije – 23. marec

Vreme in podnebje – vključevanje mladih

23. marca Svetovna meteorološka organizacija (SMO), ki šteje že 191 članic, in svetovna meteorološka skupnost vsako leto obeležita svetovni dan meteorologije. Na ta dan leta 1950 je SMO iz konvencije prerasla v organizacijo, leto pozneje pa je pridobila status specializirane agencije v okviru Združenih narodov (ZN).

wmo-youth_wmo
Vir: WMO

SMO ima v svetu vodilno vlogo na področju poznavanja in mednarodnega sodelovanja na področju vremena, podnebja, hidrologije in vodnih virov ter povezanih okoljskih vprašanj. S tem prispeva k varnosti in blaginji ljudi po vsem svetu ter h gospodarski koristi vseh narodov.

Letošnja tema svetovnega dneva meteorologije je ‘Vreme in podnebje – vključevanje mladih’. Večina današnje mladine bo živela tudi še v drugi polovici tega stoletja in se soočala s posledicami podnebnih sprememb, zato SMO spodbuja mlade naj bolje spoznajo vreme in podnebni sistem ter se vključujejo v ukrepe za odzivanje na podnebne spremembe. V ta namen so izdali osveženo verzijo brošure o kariernih možnostih v meteorologiji. Poleg tega so na spletnih straneh SMO pripravili spletni kotiček za mlade z vrsto zanimivih vsebin o vremenu, podnebju, vodi, ozonu, dezertifikaciji, naravnih nesrečah in okoljskih izzivih. Vključili so tudi kvize s področja meteorologije in preprosto razlago vloge SMO. Lastne meteorološko obarvane zgodbe bodo mladi lahko na tej spletni strani tudi objavljali. Vsebine so za zdaj v angleščini, francoščini in španščini. Vsako leto za dan meteorologije SMO pripravi tudi poster in ga v pdf obliki objavi na svojem spletišču.

Vir: ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) 

Vse vsebine povezane z meteorologijo za mlade, ki jih zanima vreme in podobno, so zbrane na spletni strani WMO za mlade

Poster

Meteorologija – veda o vremenu

Meteorologija je veda, ki raziskuje procese in pojave v atmosferi. Ime je uvedel grški filozof Aristotel že približno 300 let pred našim štetjem. Meteorologija je del geofizike, ki skupaj z geologijo, geodezijo in geografijo sestavlja skupino “geoznanosti”, vse pa proučujejo naš planet.

PANOGE METEOROLOGIJE

Meteorologijo delimo v več vej:

  • TEORETIČNA METEOROLOGIJA – Ukvarja se s proučevanjem atmosferskih fenomenov (procesov in pojavov) na osnovi znanstvenih teorij.
  • DINAMIČNA METEOROLOGIJA – Obravnava gibanja in sile v atmosferi.
  • EKSPERIMENTALNA METEOROLOGIJA – Pri delu uporablja preizkuse v naravi, v laboratoriju ali na elektronskem računalniku.
  • SINOPTIČNA METEOROLOGIJA – (synopsis = gr. skupaj gledati); obravnava vremenske procese in pojave nad obširnimi področji hkrati in na osnovi analize le-teh z modeli procesov v atmosferi, tudi računa bodoča polja in sestavlja vremenske napovedi za čas nekaj ur do nekaj dni.
  • KLIMATOLOGIJA – Ukvarja se s študijem vremenskih elementov in pojavov ter njihovimi statističnimi značilnostmi daljšem časovnem obdobju. Razlaga tudi procese, ki klimo oblikujejo ter obravnava vzroke in posledice klimatskih sprememb.
  • APLIKATIVNA METEOROLOGIJA – Preučuje odnose med procesi in pojavi v atmosferi ter neživim in živim svetom. Delimo jo v dve glavni veji, od katerih imenujemo tisto, ki se ukvarja z neživim svetom – tehnična meteorologija (gradbena meteorologija, prometna meteorologija idr.), ono, ki se ukvarja z živim svetom pa biometeorologija (agrometeorologija, animalna biometeorologija, biometeorologija človeka).

world-meteorological-day-23rd-march-2013

Veliko si lahko preberete tudi v naši METEOPEDIJI, ki pa jo postopoma nadgrajujemo.

 

Aleš Rozman

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor