OBSEŽNE NOVICE: Že več kot 18 % prebivalstva brez električne energije

Po Sloveniji res vladajo IZREDNE RAZMERE. Nesreč je toliko, da se vseh enostavno ne da spremljati, zato bomo v prispevku našteli tiste nesreče, o katerih smo obveščeni in jih uspemo spremljati … Trenutno že več kot 18 % ljudi brez električne energije, na Notranjskem je uničenih že okrog 80% dreves, jutri bo ostalo zaprtih okrog 75 % vseh šol, brez električne energije je več kot 110.000 gospodinjstev, trenutno 100 vojakov pomaga Postojnčanom in prebivalcem na območju Pivke, … 

map

PROMET: Številne ceste zaprte, ponekod še vedno poledica, …

Glede na podatke prometno informacijskega centra je zaprtih rekordno število cest.

ee5

Zaradi padavin in nizkih temperatur so lahko ceste kljub posipanju poledenele. Opozorilo velja za vse ceste, vozite počasneje in previdno.

Podrta drevesa:

– na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je oviran promet med priključkom Sl. Bistrica – jug in počivališčem Tepanje ter med priključkom Dramlje in počivališčem Zima, v smeri Maribora pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med priključkoma Sl. Bistrica – sever in Fram;
– na primorski avtocesti je zaradi odstranjevanje podrtih dreves zaprt počasni pas med Postojno in CP Log.

Na primorski avtocesti med Senožečami in CP Log je nevarnost poledice.

Na dolenjski avtocesti je zaradi izpadov električne energije občasno slabša osvetljenost v vseh predorih. 

Podrto drevje in popolne zapore cest:

– Slovenska Bistrica – Hajdina, Rače – Kungota, Jeprca – Medvode, Žiri – Trebija, Črnuče – Gameljne, Grosuplje – Mlačevo, Mlačevo – Krka, Mlačevo – Videm;
– Kočevska Reka – Borovec, Brezovica – Kanižarica;
– Kamnik – Ločica v Lazah, Latkova vas – Trbovlje, Trbovlje – Dobovec;
– Stari trg – Loški potok;
– Cerknica – Begunje pri Cerknici – Rakitna, Ig – Rakitna;
– Višnja Gora – Kriška vas pri Peščeniku;
– Sodražica – Benete;
– Legen – Kope, Idrsko – Livek;
– Izlake – Moravče;
– Ilirska Bistrca – Knežak – Pivka;
– Brezovica – Vrhnika, Vrhnika – Logatec, Godovič – Kalce;
– Velenje – Arja vas na več odsekih, Velenje – Polzela, Črnova – Dobrna, Nazarje – Gornji grad, Plešivec – Graška Gora – Šmikla, Kotlje – Slovenj Gradec pri Selah, Mežica – Reht, Holmec – Poljana, Ruše – Puščava, Dravograd – Trbonje;
– RT Krnica – Pokljuka, RT Mrzli studenec – Jereka;
– Sovodenj – Cerkno;
– Razdrto – Senožeče, Logatec – Žiri, Marof – Žiri, Col – Logatec, Kalce – Planina pri Grčarevcu, Ljubljanica – Horjul, Dobrova – Polhov Gradec;
Horjul – Vrhnika, Vrhnika – Borovnica, Borovnica – Pokojišče, Planina – Ravbarkomanda, Postojna – Razdrto, Postojna – Predjama, Rakov Škocjan – Ravbarkomanda;
– lokalne ceste Unec – Planina, Otok – Laze – Dane ter lokalne ceste od Podgore pri Ložu in Babnega Polja do Dolenjih Poljan in vse lokalne ceste na širšem območju Cerknice, LC Dobrova – Horjul, LC Preska – Studenčice, LC Zaklanec – Dolenja vas, LC Drenov Grič – Horjul, LC Ruše – Glažuta, LC Poreber, LC Vrhnika – Podlipa;
– v občini Mengeš – lokalna cesta proti Dobeni
– Zagorje – Bevško, pri Potoški vasi, polovična zapora.

Zaprti prelazi:

– ceste čez prelaze Predel, Korensko sedlo in Jezersko;
– cesta čez prelaz Ljubelj je zaprta na obeh straneh.

Zaradi poledice in zimskih razmer so zaprte ceste Željne – Rog – Baza – Podturn, Hrib – Trava – Podplanina ter MP Podplanina in MP Novi Kot.

Zaradi zasneženih cestišč in snežnih plazov so zaprte ceste:

– Vresje – Sorica;
– turistična cesta Krnica – Zgornja Radovna med Zgornjo in Spodnjo Radovno;
– lokalna cesta Idrija – Vojsko;
– Žaga – Učja.
Sneg na cestišču:
– prepovedan je promet za priklopnike in polpriklopnike na cestah Ajdovščina – Col – Godovič ter na hrvaški strani MP Babno Polje;
– na cestah Stahovica – Kamniška Bistrica in Kamnik – Ločica je prepovedan promet za vsa tovorna vozila.

ELEKTRIKA: Trenutno je že 18 % ljudi brez električne energije

Uprava za zaščito in reševanje je iz državnih rezerv izdala 68 manjših generatorjev električne energije, s katerimi prostovoljni gasilci pomagajo individualnim gospodinjstvom. Prav tako je zagotovila štiri zmogljive generatorje, ki zagotavljajo energijo za črpališča pitne vode. Tudi Slovenska vojska je že včeraj priklopila pet lastnih zmogljivejših generatorjev, ki prek transformatorjev oskrbijo manjša naselja.

Uprava za zaščito in reševanje je za agregatorje zaprosila tudi sosednje države in prek mehanizma CZ Evropske unije tudi države članice. Nemška agencija THW se je odzvala takoj in že poslala tri zmogljive generatorje. Tudi sosednja Avstrija je že ponudila 27 zmogljivih generatorjev, Hrvaška pa je ponudila pomoč v obliki generatorjev manjše moči.

Podatki glede izpada električne energije se nekoliko razlikujejo zaradi novih izpadov, popravljanja, … Zadeve so res pestre. Zaradi neprestanega trganja žic in truda električarjev, ni možno poročati natančne številke o gospodinjstvih, ki so brez električne energije.

Stanje izpada oskrbe z električno energijo v nedeljo popoldne.
Vir: rtvslo.si

ELEKTRO MARIBOR

Po zadnjih podatkih Elektra Maribor je zaradi žledu trenutno brez napajanja skoraj 500 transformatorskih postaj oziroma več kot 20.000 odjemalcev predvsem na širšem območju Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric. Mesta okvar so večinoma izjemno težko dostopna, kljub temu so na terenu vse njihove razpoložljive ekipe.

Zaradi padcev drevja, polomljenih drogov in pretrganih žic je več daljnovodov brez električne energije, takšno stanje pa se lahko nadaljuje tudi v prihodnjih urah, sporočajo iz mariborskega elektrodistributerja, ki oskrbuje več kot 213.000 uporabnikov omrežja na skoraj celotnem območju severovzhodne Slovenije.

K previdnosti je občane pozval tudi mariborski župan Andrej Fištravec in dodal, naj se ljudje ne odpravljajo na ceste oziroma druge poti, če to ni nujno potrebno. Vremenske razmere so namreč po njegovih besedah ekstremne, ledeni dež in žled pa sproti zmrzujeta na površinah, kamor padeta, zato prihaja do lomov dreves ter poledenelih cest, pločnikov in drugih površin.

Zaradi razmer, ki se še slabšajo bo ponoči na območju elektro Maribor žal vedno več ljudi brez električne energije!

ELEKTRO GORENJSKA

Težak moker sneg in žled še naprej povzročata težave tudi na Gorenjskem. Brez električne energije je okrog 3.800 odjemalcev, največ na območjih Pokljuke, Jezerskega, Tržiča in Škofje Loke.

ELEKTRO LJUBLJANA

Na območju Elektra Ljubljana zaradi izrednih vremenskih razmer še vedno prihaja do okvar na distribucijskem omrežju. Trenutno je brez napetosti 1.592 transformatorskih postaj, oskrba pa je motena pri približno 50.000 odjemalcih.

Oskrba je po zadnjih podatkih motena na območju Cerknice, Logatca, Vrhnike, Žirov, Kočevja, Ribnice, Dobrepolja, Grosuplja, Litije, Zagradca, Kamnika, Domžal, Zagorja, Radeč, Metlike, Črnomlja, Trebnjega, Šentjerneja, Črnuč in Šiške.

Po podatkih Elektra Ljubljana je v jugovzhodni Sloveniji največ transformatorskih postaj brez napetosti na območju občin Žužemberk in Kočevje. Na Žužemberškem naj bi bilo brez elektrike do 5.000 ljudi, na Kočevskem pa nekaj vasi.

Stanje na terenu spremlja tudi predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, ki ocenjuje, da so trenutne izredne vremenske razmere elektroenergetskemu sistemu povzročile izjemno veliko škodo. Zaradi izjemno težkih razmer zmanjkuje tudi agregatov, s katerimi bi pomagali odjemalcem, ki so že dlje časa brez napetosti. “Mislim, da je to največja katastrofa v zgodovini slovenskega elektrogospodarstva,” je dejal Ribič.

Zaradi žleda je na Dolenjskem izpadlo več transformatorskih postaj na območju Trebnjega, Šentjerneja, Mirne Peči, Straže in ponekod v Beli krajini. Koliko odjemalcev je brez električne energije, elektro službe še ugotavljajo, njihove ekipe pa so že na terenu. Ceste na omenjenem območju so ponekod poledenele, vendar v prometu ni zastojev. Na novomeškem centru za obveščanje so povedali, da je na Dolenjskem izpadlo več daljnovodov, po podatkih brežiškega centra za obveščanje pa v Posavju še nimajo težav z elektrooskrbo.

ELEKTRO CELJE

Kljub temu, da je zaradi padcev drevja in polomljenih drogov zelo otežen dostop do samih okvar, so ekipe Elektra Celje uspešno priklopile več tisoč odjemalcev. Trenutno je tako brez elektrike še 17.591 odjemalcev.

Največ težav je na območju Koroške, Šaleške doline in Savinjske doline. Zaradi padcev dreves se število okvar še povečuje, navajajo v družbi Elektro Celje.

Oskrba z električno energijo je motena pri 6.090 odjemalcih na območju Koroške, v Šaleški dolini pri 4.907 odjemalcih, v Savinjski dolini pri 5.500 odjemalcih in na Celjskem, kjer so brez elektrike 603 odjemalci.

Na območju Krškega je zaenkrat nekaj manjših okvar, ki zajemajo 30 transformatorskih postaj in 491 odjemalcev.

Pozor! Nikar ne uporabljajte dvigal

Tudi V Velenju zaradi vremena še vedno vladajo izredne razmere. V Škalah se je zaradi žleda zlomilo steber daljnovoda, zato so brez elektrike ostala naselja Škale, Šentilj, Vinska Gora, Paka pri Velenju in del Podgorja. Težave z dobavo električne energije imajo tudi ponekod v Podkraju. Napake odpravljajo, a še vedno je dobava električne energije lahko motena. Vse občanke in občane zato pozivajo, naj ne uporabljajo dvigal, saj se lahko zgodi, da ob izpadu elektrike ostanejo ujeti v dvigalu.

ELEKTRO PRIMORSKA

Na celotnem področju Elektro Primorske je brez napajanja 190 transformatorskih postaj oziroma 6.000 odjemalcev električne energije. Sporočili so še, da so dela iz varnostnih razlogov prekinili. Vse razpoložljive ekipe bodo ob svitu nadaljevale z delom. Na nekaterih območjih, kjer distribucijskega omrežja ni bilo moč sanirati, so namestili diesel agregate, ki pa jih še vedno nimajo dovolj, da bi lahko vsem odjemalcem vsaj začasno zagotovili oskrbo z električno energijo.

Na pomoč je sicer priskočila Slovenska vojska, ki na območju Postojne in Pivke s petimi dizelskimi električnimi agregati skrbi za zagotavljanje električne energije.

Iz civilne zaščite za severno Primorsko so sporočili, da se razmere v večjem delu severne Primorske slabšajo. Predvsem na Cerkljanskem, kjer je večina vasi in zaselkov dobesedno odrezanih od občinskega središča. Električne energije ni, vse več težav pa je tudi s komunikacijskimi linijami. Nekaj manjših agregatov so prostovoljni gasilci uspeli prepeljati na Vojsko, kjer so brez električne energije že od petka.

Lokovec ovit v žled

Štab civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica prebivalce Lokovca poziva, naj ostanejo doma in naj varčujejo z baterijami mobilnih telefonov. Še vedno so Lokovčani brez električne energije, jutri zjutraj se bodo enote civilne zaščite skupaj z gasilci poskušale prebiti do vseh prebivalcev Lokovca in jim dostaviti agregate ter nuditi drugo potrebno pomoč.

Z delom so pred kratkim prekinili, saj bi bilo nadaljevanje dela na terenu zaradi teme in vremenskih razmer prenevarno. Lokovec je namreč odet v žled, pretrgane so žice električne napeljave, polomilo je celo betonske drogove.

Bralec Valter nam je sporočil, da so telefonske povezave prekinjene, ceste so poledenele in zasute z drevjem, gozdovi pa so uničeni. Pravi, da se stanje slabša, škoda pa je nepredstavljiva. “Po prenehanju neusmiljenega dejanja narave bo več kot potrebna dolgotrajna državna pomoč,” je še zapisal.

ŠOLSTVO: Jutri bo zaradi nevarnih vremenskih razmer okrog 75 % šol zaprtih!

Ministrstvo za šolstvo je šole pozvalo, naj v naslednjih dneh ne izvajajo pouka, če vremenske razmere tega ne dopuščajo. Odločitev je bila v rokah ravnateljev in številni so se odločili, da vrata šol in vrtcev ostanejo zaprta.

ZAPRTE OSNOVNE ŠOLE

 • Pouka ne bo v vseh šolah na območju občine Velenje. Prav tako ne bo šolskega prevoza. Za otroke, ki za zaprtje ne bodo vedeli in bodo v šole prišli, bodo organizirali varstvo.
 • Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
 • Podružnična šola Iga vas (Občina Loška dolina).
 • Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika.
 • Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika.
 • Osnovna šola Kuzma.
 • Osnovna šola Vuzenica. V vrtcu bo organizirano dežurstvo.
 • Osnovna šola Horjul.
 • Osnovna šola dr. Ivana Korošca v Borovnici.
 • Osnovna šola Loče s podružnicama Žiče in Jernej.
 • Osnovna šola Velika Nedelja. Za varstvo otrok bo poskrbljeno.
 • OŠ Brezno-Podvelka. Nadaljnje informacije v ponedeljek.
 • OŠ Šmartno pri Litiji.
 • OŠ Dobrna.
 • OŠ Polzela. Varstvo za vrtčevske otroke in OŠ bodo zagotovili.
 • OŠ Sveti Tomaž.
 • OŠ Ig.
 • Vse osnovne šole na območju Celja: I., II., III., IV., OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Lava, OŠ Hudinja, OŠ Ljubečna in OŠ Glazija. Za varstvo bo poskrbljeno.
 • OŠ Polhov Gradec.
 • OŠ Anton Ingolič Spodnja Polskava in obe podružnici.
 • OŠ Šoštanj.
 • Podružnična šola Kokra in Podružnična šola Jezersko. Avtobusna povezava Jezersko–Preddvor zjutraj ne bo mogoča.
 • OŠ Sava Kladnika Sevnica z obema podružnicama. Za varstvo otrok, ki bodo prišli v šolo, bo poskrbljeno.
 • I. OŠ Žalec in II. OŠ Žalec.
 • OŠ Šempeter v Savinjski dolini.
 • OŠ Griže.
 • OŠ Petrovče.
 • OŠ Pod goro Slovenske Konjice, podružnična OŠ Špitalič, podružnična OŠ V parku Slovenske Konjice.
 • OŠ Antona Globočnika Postojna s podružnicami Bukovje, Planina in Studeno.
 • OŠ Jurija Vege Moravče. V šoli in vrtcu bo organizirano dežurstvo.
 • OŠ Log-Dragomer. Dežurstvo bo potekalo na matični šoli. Podružnica Bevke bo zaprta.
 • OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje.
 • OŠ Ormož.
 • OŠ Kapela.
 • OŠ Rečica ob Savinji.
 • Podružnična šola Šentviška gora.
 • OŠ Košana (občina Pivka).
 • OŠ Miroslava Vilharja Postojna.
 • OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica.
 • OŠ Rada Robiča Limbuš. Za otroke, ki bodo prišli v šolo, bo poskrbljeno.
 • OŠ Cirkulane-Zavrč.
 • OŠ Kungota. Učenci od 6. do 9. razreda ostanejo doma. Za otroke od 1. do 5. razreda, ki ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo.
 • OŠ borcev za severno mejo Maribor. Učenci od 6. do 9. razreda ostanejo doma. Za otroke od 1. do 5. razreda, ki ne morejo ostati doma, bo organizirano varstvo.
 • OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi: na podružnici Šentlambert pouk odpade.
 • OŠ Selnica ob Dravi: na podružnicah Gradišče na Kozjaku in Sveti Duh na Ostrem Vrhu pouk odpade.
 • OŠ Čepovan: pouk odpade v ponedeljek in v torek.
 • OŠ Laško.
 • OŠ Jela Janežiča v Škofji Loki.
 • OŠ Zbora odposlancev Kočevje.
 • OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki.
 • OŠ Minke Namestnik-Sonje v Slovenski Bistrici
 • Vse tri OŠ na Ravnah na Koroškem. Na vseh treh matičnih šolah bo organizirano varstvo otrok. Podružnica Kotlje bo zaprta.
 • OŠ Gornji Petrovci. Poskrbljeno bo za varstvo učencev. Vrtec bo obratoval.
 • Podružnična šola Kalobje (OŠ Hruševec Šentjur).
 • OŠ Marije Vere Kamnik.
 • OŠ Ivanjkovc.
 • OŠ Mislinja s podružnicami.
 • Podružnična šola Lenart (OŠ Ivana Groharja Škofja Loka).
 • OŠ Žetale.
 • OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok in podružnica Podpreska.
 • OŠ Miklavž pri Ormožu.
 • OŠ Cerkno.
 • OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče.
 • OŠ Preserje.
 • OŠ Črna na Koroškem z vsemi podružnicami. Organizirali bodo varstvo za predšolske otroke, če bodo imeli elektriko. Vse informacije bodo sproti objavljali na šolski spletni strani in lokalnem radiu.
 • OŠ Ljutomer.
 • OŠ Cerknica in obe podružnici ter OŠ Rakek.
 • OŠ Tabor Logatec.
 • OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici in podružnici Krašnja ter Blagovica . V šoli in vrtcu Medo na Prevojah bodo izvajali varstvo za učence in otroke, ki bodo prišli v vrtec in šolo, vendar staršem glede na razmere priporočajo, da ostanejo otroci doma.
 • OŠ Gustava Šiliha Laporje. Za varstvo bo poskrbljeno. Vrtec Laporje bo odprt.
 • Druga OŠ Slovenj Gradec.
 • OŠ Vransko-Tabor, vključno s podružnično šolo Tabor in vrtcem Tabor. Odpovedali so tudi vse pogodbene šolske prevoze.
 • OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Odpovedani so šolski prevozi, za otroke, ki bodo v šolo vendarle prišli, pa bo v šoli organizirano varstvo.
 • OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava.
 • OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in njena podružnična šola Cven.
 • OŠ v Ceršaku.
 • Občina Sevnica: OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Tržišče, OŠ Sava Kladnika Sevnica ter podružničnih šolah Studenec in Loka pri Zidanem Mostu.
 • V občini Dravograd pouk ne bo potekal na nobeni izmed štirih podružničnih šolah in matični OŠ Neznanih talcev Dravograd.
 • Podružnični šoli v Novakih in v Šebreljah. Centralna OŠ v Cerknem bo odprta, a pouk ne bo potekal. Prav tako bo odprt vrtec.

POSEBNOSTI V NEKATERIH OSNOVNIH ŠOLAH

 • Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje: pouk se bo izvajal, ne bodo se izvajali šolski prevozi otrok v šolo. Tistim učencem, katerim starši lahko zagotovijo varen prevoz v šolo, bo zagotovljeno jutranje varstvo od 6:30 naprej in popoldansko varstvo do 17:00. Za otroke, ki jih zaradi vremenskih razmer starši ne bodo pripeljali v šolo, bo odsotnost od pouka opravičena.
 • Osnovna šola Brinje (Občina Grosuplje) s podružnicami: pouk se bo izvajal, ne bodo se izvajali šolski prevozi otrok v šolo. Tistim učencem, katerim starši lahko zagotovijo varen prevoz v šolo, bo zagotovljeno jutranje varstvo od 6:30 naprej in popoldansko varstvo do 17:00. Za otroke, ki jih zaradi vremenskih razmer starši ne bodo pripeljali v šolo, bo odsotnost od pouka opravičena.
 • OŠ Fram: pouk bo v vrtcu.
 • OŠ Olge Meglič Ptuj: odpovedani so vsi šolski avtobusni prevozi. Pouk bo, za varstvo bo poskrbljeno.

ZAPRTE SREDNJE ŠOLE

 • Gimnazija Celje Center.
 • Ekonomska šola Celje, gimnazija in srednja šola.
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje.
 • Srednja zdravstvena šola Celje.
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.
 • Šolski center Celje.
 • Šolski center Šentjur.
 • Šolski center Slovenj Gradec (Gimnazija, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola).
 • Srednja šola Slovenska Bistrica.
 • Gimnazija Litija.
 • Šolski center Ravne (Gimnazija in Srednja šola Ravne).
 • Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

POSEBNOSTI:

– Srednja šola za oblikovanje Maribor: pouk po potekal po urniku od 2. šolske ure dalje.

ZAPRTI VRTCI

 • Vrtec Polhek v Iga vasi (Občina Loška dolina).
 • Vrtec Polhek v Starem trgu pri Ložu (Občina Loška dolina).
 • Vrtec pri Osnovni šoli Horjul.
 • Vrtec pri Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici.
 • Vrtec Dobrna.
 • Vrtec Polhov Gradec.
 • Vrtec Palček na Jezerskem.
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik (vse enote): zaprt bo tako v ponedeljek kot v torek. Varstvo za nujne primere bo zagotovljeno v enoti Rožle (Novi trg 26b) in Sneguljčica (Kovinarska 11).
 • Vrtec Log-Dragomer: dejavnost bo potekala v okrnjeni obliki. Varstvo bo organizirano le na lokaciji Dragomer.
 • Vrtec OŠ Košana (občina Pivka).
 • Vrtec pri OŠ Čepovan: zaprt v ponedeljek in v torek.
 • Vrtec Idrija: enoti Godovič in Črni Vrh bosta skrbeli za varstvo le v nujnih primerih, saj nista oskrbovani z električno energijo. Starše prosijo, da otroke obdržijo doma.
 • Vrtec pri OŠ Dr. Antona Debeljaka Loški Potok in podružnica Podpreska.
 • Vrtec Ceršak.
 • V Velenju bodo varstvo predšolskih otrok zagotavljali v dveh dežurnih enotah Vrtca Velenje: Lučka in Vrtiljak.

ZAPRTE GLASBENE ŠOLE

 • Glasbena šola Slovenjske Konjice.
 • Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje.
 •  Glasbena šola Frana Gerbiča: pouk odpade v Cerknici, Starem trgu in na Rakeku.

Preklic mature

Zaradi izrednih vremenskih razmer sta Državni izpitni center in Državna komisija za poklicno maturo preklicala za ponedeljek predvideno pisanje pisnih izpitov prvega predmeta poklicne mature (izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine). Šole bodo o novem datumu obveščene v naslednjih dneh.

Pisni izpiti iz tretjega predmeta zimskega roka poklicne mature (izpit iz matematike ali tujega jezika ali drugega jezika) bodo kandidati pisali v skladu z maturitetnim koledarjem, in sicer v torek. V primeru, da se vreme v ponedeljek ne bo izboljšalo, pa bo Državni izpitni center šole pravočasno obvestil o nadaljnjih spremembah.

ŽELEZNIŠKI PROMET: “Razmere so katastrofalne!”

Močno sneženje in nizke temperature povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Kot so zapisali na Slovenskih železnicah, delavci redno odstranjujejo številno padlo drevje s prog, na nekaterih nevarnih odsekih je organiziran tudi prevoz z avtobusi. Prav zaradi težavne vožnje avtobusov na marsikje težko prevoznih cestah in zaradi omejenega števila dizelskih lokomotiv, ki nadomeščajo električne, nastajajo daljše zamude.

Vremenskim razmeram so tako prilagojeni tudi vozni redi. Proga med Ljubljano in Sežano ostaja zaprta do sanacije posledic žleda. Organizirani bodo nadomestni avtobusni prevozi na relaciji Ljubljana-Brezovica-Notranje Gorice-Preserje-Borovnica ter Ljubljana-Logatec-Rakek-Postojna-Prestranek-Pivka-Divača-Sežana in nazaj. Na postajah in postajališčih, ki niso navedeni, avtobus ne bo ustavljal. V konicah med 5. in 8. uro ter med 14. in 17. uro bodo avtobusi vozili vsako uro, zunaj konic pa vsaki dve uri. Prav tako bodo z avtobusi nadomeščeni vlaki v Koper, Ilirsko Bistrico in na Reko, piše v sporočilu. Na progi Nova Gorica-Jesenice bo do odstranitve podrtih dreves organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Nova Gorica-Podbrdo in nazaj, prav tako na relaciji Jesenice-Bohinjska Bistrica v obe smeri. Avtovlak skozi Bohinjski predor ne bo vozil.

Med Ljubljano in Jesenicami bodo vlaki vozili z dizelskimi garniturami. Na odseku med Kranjem in Ljubljano bo zaradi manjših dizelskih garnitur prostora za potnike manj kot po navadi, opozarjajo na železnicah. Pričakovati gre od 10 do 30 minut zamude, odvisno od prometnega stanja na progi. Na progi med Dobovo in Ljubljano si Slovenske železnice prizadevajo spet vzpostaviti pogoje za vožnjo električnih vlakov na odseku med Savo in Ljubljano. “Če to kljub nepretrganem delu ne bo uspelo do jutranjih ur, bodo v ponedeljek na nekaterih odsekih vozili dizel motorni vlaki, kar pomeni manj prostora za potnike in zamude vlakov.” Na progi Maribor-Prevalje bodo potniški vlaki vozili na relaciji Maribor-Ruše, na odseku Ruše-Prevalje pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Na drugih progah bo promet predvidoma potekal v skladu z voznim redom, pričakovati pa je manjše zamude.

Mednarodni vlaki iz Avstrije in v Avstrijo bodo tudi v prihodnje vozili z zamudo do 120 minut. Na Špilju bo predvidoma do ponedeljka popoldne na avstrijski strani proga zaprta. Vlaki iz Slovenije bodo vozili do Špilja. Nočna vlaka v München in v Zürich bosta vozila z dizelsko lokomotivo.

GOZDOVI: Na Notranjskem okrog 80 % uničenih dreves!

Po zadnjih podatkih je na območju Notranjske uničenih okrog 80 % dreves. Pod težo ledu se drevesa ponekod neprestano podirajo. Iz nekaterih krajev po Sloveniji nam sporočajo, da se drevesa podirajo na vsakih nekaj sekund! Na območju Notranjske, Dolenjske, Severne Primorske, Koroške, Osrednje Slovenije in večjega dela Štajerske se občasno podirajo tudi večja drevesa, za katera si očividci nebi niti mislili, da lahko pod težo snega popustijo. Več informacij o škodi v gozdovih bo znanih v naslednjih dneh. Zaenkrat so razmere res kaotične.

Še več informacij?

edfx
SPIN

Ponekod so glede na poročanje naše bralke razmere še bolj kaotične

V Sloveniji imamo očitno tudi predele, ki jih mediji niti ne opazijo. Ponekod na Koroškem, Štajerskem in lokalno tudi drugod po državi, obstajajo področja, ki so manj izpostavljena na televizijah, v časopisih, na spletnih straneh. Pisala nam je bralka, ki prihaja iz območja Vuzenice. Poglejte kaj nam je napisala …

“Pozdravljeni!
Obveščam Vas iz območja Koroške in sicer iz Vuzenice (natančneje Šentjanž nad Dravčami in okolica), kjer smo brez elektrike že od petka zvečer, danes pa je odneslo še telefonski signal. Elektro službe se sicer trudijo popraviti škodo, vendar transormatorji pod pritiskom ledu in snega padajo kot za stavo. Popravijo enega, pade drugi, kar pomeni, da smo imeli preteklo noč videti marsikatero iskrico, ki se je prižgala, ko so žice “tresknile” skupaj. Edina gozdna cesta, ki večino kmetij povezuje “s civilizacijo” je “bogata” z drevesi, ki kljub sprotnemu rezanju ne nehajo padati. Padajo tudi največje, najdebelejše smreke, za katere si človek niti mislil ne bi, da se jih da tako zlahka izruvati (s korenino vred!). In ko da še vse to ni dovolj, je cesta ledena s približno 10cm plastjo ledu. Sosedom in nam je včeraj zjutraj po zaledenelem travniku odneslo psa, ki sta se komaj vrnila nazaj. 
Ker sem študentka, sem se mogla danes zaradi izpitnega obdobja odpraviti nazaj v Maribor, kar pa je bil za mojo družino velik izziv, saj smo že ostali brez enega avta, ki smo ga mogli prejšnjo noč pustiti v snegu, saj ni šlo več ne naprej in ne nazaj. Tako smo si na čevlje nataknili nogavice, da smo lahko hodili po ledu in se odpeljali s traktorjem ter motorko po tej nevarni gozdni cesti, do sosedov. Do Maribora sem prišla, tu je signal, elektrika, vendar spala ne bom, saj so našim krajem napovedali še vsaj nekaj dni brez elektrike..
Zakaj vam to pišem? Ker menim da je vse preveč poudarka na “glavnih” krajih v Sloveniji. Verjamem, da je vsepovsod hudo, vendar si ne morete predstavljati, kaj vse se dogaja izven teh krajev. Ljudje tvegajo življenja, da podrejo par dreves ali nekomu omogočijo dotok elektrike. Jezi me tudi dejstvo, da pišete, kako so nekateri že 24 ur brez elektrike in je tam najhujše stanje. Če je to najhujše stanje, si ne morem predstavljati kaj za vas pomeni biti brez nje 48 ur.
Upam, da malo raziščete tudi po Koroški, ki znova ostaja “izven Slovenije” in pokažete ljudem kaj se dogaja pri nas, ter predvsem izpostavite ljudi, ki se trudijo, da bi razmere izboljšali (gasilci ipd.). 
Lep pozdrav, Andreja”

Andreji iz Sentjaža nad Dravčami se lepo zahvaljujemo in upamo, da bo še več ljudi izrazilo svoje mnenje. O stanju v vaših krajih nam lahko poročate na e-mail naslov: info@ciklon.si ali na facebooku ciklon.si.

DSC_0891
Poročanje ekipe RTV iz Velenja

OGROŽENA ŽIVLJENJA: Ponekod veje že padle na ljudi

Ekstremno vreme zaenkrat na srečo še ni terjalo poškodb, je pa zaradi podiranja in padcev vej in dreves, poškodovanih že kar nekaj ljudi!

Bralec je uredništvo 24ur obvestil, da se je pod težo žledu izruvalo velikansko drevo ob Grablovčevi ulici v Ljubljani. “Drevo je padlo na mimo vozeče vozilo, v katerem sta bila oče in sin. Oče je bil v nesreči poškodovan, iz vozila pa so ga izvlekli gasilci, ki so drevo medtem že požagali. Cesta je bila nekaj časa zaprta za ves promet. Voznika so reševalci odpeljali v klinični center,” je zapisal.

Ljubljanski policisti so sporočili, da so bili o nesreči obveščeni nekaj minut čez 12. uro. Na kraju so posredovali gasilci, ki so izvlekli voznika in odstranili drevo, ter reševalci, ki so poškodovanega odpeljali v UKC Ljubljana. Po podatkih, s katerimi razpolaga policija, je voznik lahko poškodovan.

Podobna nesreča se je zgodila tudi v Mariboru. Na mlajši par, ki se je sprehajal v mestnem parku, je padla veja z drevesa, ki je popustila pod težo ledu.

V Ljubljani oskrbeli več kot 200 poškodovancev

Dež in nizke temperature, ki so v žled in led ovile večji del Slovenije, so veliko dela povzročile tudi v bolnišnicah, saj beležijo znatno več poškodb kot običajno.

Kot so pojasnili v UKC Ljubljana, so od sobote do danes zjutraj sprejeli 178 poškodovancev, od tega so jih 25 zadržali na zdravljenju. Opravili so šest velikih ter 44 malih operativnih posegov, pet pacientov pa je bilo sprejetih na travmatološko kliniko in so predvideni za operativni poseg. Ob tem so namestili 43 mavcev in opravili 14 repozicij.

Hkrati je bilo v istem obdobju k njim pripeljanih 21 oseb zaradi poškodb v prometnih nesrečah, en kolesar, osem poškodovanih na smučanju in en poškodovan pri sankanju. Zabeležili so tudi 52 padcev na ledu.

V današnjem dopoldanskem času so prav tako sprejeli že 25 poškodovancev, med katerimi sta bila dva sprejeta na travmatološko kliniko, opravili so dva mala operativna posega. Zaradi padcev na ledu jih je obiskalo enajst ljudi, namestili pa so tudi osem mavcev.

V Mariboru delajo z okrepljenimi ekipami

V urgenci Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so za 24ur povedali, da je tudi pri njih gneča že vse od petka ter da ves čas delajo z okrepljenimi ekipami. Od petka naprej do danes do 14. ure so sprejeli že 132 poškodovancev zaradi padcev na ledu, hkrati so v tem času obravnavali tudi 15 prometnih nesreč.

Največ dela imajo v Mariboru danes, saj so od jutra opravili že 70 pregledov, pri čemer so kar 20 ljudi sprejeli v bolnišnico. Večinoma gre za zlome ali zvine rok, nog, gležnjev, pa tudi poškodbe kolen in celo kolkov.

DSC_0953
Podrto drevje na cesti Celje – Velenje, tik pred Velenjem
Viri: Prometno informacijski center, 24ur, facebook ciklon.si, informacije naših bralcev, RTVslo.si

Aleš Rozman (urednik)

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor