Do leta 2020 bo Evropa brez plastičnih vrečk?

Če se ozremo okrog sebe bomo skoraj zagotovo opazili kakšno plastično vrečko. Plastične vrečke predstavljajo nepredstavljiv problem v svetu. Evropski poslanci so pozvali k prepovedi najbolj škodljive plastike. Plastične vrečke bi morale biti do 2020 prepovedane. 

Vir fotografije: 24ur.com

Bruselj – Najbolj škodljiva plastika in nekatere plastične vrečke bi morale biti do leta 2020 prepovedane, v resoluciji o strategiji EU za plastične odpadke, ki je bila sprejeta v torek, menijo evropski poslanci. Unija bi morala postaviti tudi zavezujoče cilje za recikliranje plastičnih odpadkov, še poudarjajo poslanci.

V torek sprejeta resolucija je odziv na zeleno knjigo Evropske komisije o strategiji za plastične odpadke. Poslanci poudarjajo, da so plastični odpadki škodljivi za okolje. Po njihovem mnenju je to posledica pomanjkljivega uveljavljanja zakonodaje EU na tem področju in odsotnosti specifičnih pravil za ravnanje s plastičnimi odpadki, čeprav imajo ti veliko posebnosti.

»Parlament je nakazal, kako bi se morali lotiti velikega problema plastičnih odpadkov in njihovega negativnega učinka na okolje in zdravje ljudi. Danes smo povedali, da želimo spremeniti slabe navade in oceniti vpliv izdelkov od proizvodnje do končnega odpadka. Z recikliranjem in dobro uporabo teh izdelkov smo zaprli krog. To bo pomagalo pri čiščenju naših morij, ustvarilo bo tudi nova delovna mesta,« je dejal poročevalec Vittorio Prodi (S&D, Italija). Njegovo poročilo so poslanci sprejeli z dvigom rok.

Resolucija tako predlaga vzpostavitev zavezujočih ciljev v evropski zakonodaji za zbiranje in razvrščanje do 80 odstotkov plastičnih odpadkov. Zavezujoči kriteriji za recikliranje in usklajeni kriteriji za zbiranje in razvrščanje odpadkov bi morali biti oblikovani tako, da bi zagotovili pošteno konkurenco, menijo poslanci in dodajajo, da bi morala EU ponovno preučiti evropsko direktivo o embalaži.

Recikliranje in kompostiranje prednostni nalogi

Parlament je Evropsko komisijo pozval, naj v letu 2014 pripravi predloge o postopnemopuščanju odlaganja odpadkov, primernih za recikliranje ali predelavo, na odlagališčih, do leta 2020 ter oblikuje ukrepe, ki ne bi spodbujali njihovega sežiganja. Plastični odpadki po mnenju poslancev ne bi smeli biti uporabljeni kot vir energije, razen ko ni nobene druge možnosti.

Najbolj nevarni plastični materiali bi morali biti po mnenju Parlamenta umaknjeni s trga. Plastične vrečke za enkratno uporabo bi morale biti postopno umaknjene s trga, kjerkoli je to mogoče. Sprejeti je treba tudi ukrepe proti nezakonitemu izvažanju in odlaganju plastičnih odpadkov, opozarja Parlament.

Neizkoriščen gospodarski potencial

Poslanci poudarjajo, da je gospodarski potencial recikliranja plastike še vedno neizkoriščen. Le 25 odstotkov takih odpadkov gre danes v reciklažo. Popolno izvajanje zakonodaje EU na tem področju bi lahko privarčevalo 72 milijard evrov letno, sektor ravnanja z odpadki bi si lahko obetal za 42 milijard evrov večji promet, do leta 2020 bi bilo ustvarjenih tudi 400 tisoč novih delovnih mest, še navaja resolucija.

Vir: Delo

Vir fotografije: 24ur.com

Zgodovina plastičnih vrečk

Prve omenitve v zvezi z proizvodnjo plastičnih nakupo valnih vrečk segajo v začetek leta 1950 v ZDA in Evropo. Lahko nakupovalno vrečko, kot jo poznamo danes, naj bi izumil švedski inženir Sten Gustav Thulin. Idejo naj bi dobil pri varjenju in izsekovanju stanovanjskih cevi iz plastičnih mas, v začetku leta 1960 pri podjetju za pakiranje Celloplast, na Švedskem. Njegova ideja je bila proizvodnja preproste, močne vrečke z visoko nosilnostjo in je bila patentirana na svetovni ravni leta 1965. Celloplast je bil uveljav ljen proizvajalec celulozne folije . Družba je imela na začetku skoraj monopoli položaj na tržičšu, vendar so druga podjetja videla uspeh v proizvodnji p lastičnih vrečk in tako se je patent leta 1977 s pomočjo podjetja Mobil razvejil.

 Kakšen učinek imajo vrečke na okolje?

Že sama izdelava plastičnih vrečk ima številne negativne vplive na okolje. Prvi snovi potrebni za izdelavo sta neobnovljiva vira nafta in naravni plin, njuno črpanje in transport pa posledično uničujeta krhke ekosisteme po svetu ter ogrožata življenja ljudi na črpališčih obeh snovi. Kasneje pri izdelovanju plastike v tovarnah nastajajo toksične snovi, ki so zdravju nevarne in kancerogene. Prav tako pa je za izdelavo potrebno ogromno energije, ki vodi do nastanka toplogrednih plinov.
Vendar še večji problem nastane z izdelanimi in kasneje porabljenimi ter zavrženimi vrečkami. Plastična vrečka po zavrženju v okolje potrebuje od 20 do 1000 do razpada na osnovne gradnike – ogljikov dioksid in vodo, uporaba pa v povprečju traja le 30 minut. (Problem plasticnih vrečk. Ta čas je predvsem odvisen od vrste plastične vrečke (iz česa je narejena) – HDPE vrečke (z visoko gostoto) imajo razgradljivo dobo 1000 let. Pri razgradnji pa ne mislimo na to, da zgnijejo, saj niso biorazgradljive. Plastične vrečke s svetlobnim razkrojem razpadejo na manjši prah, ki je strupen in onesnažuje zemljo in vodo ter je neprebavljiv za vsa živa bitja. Plastične vrečke so vzrok, da vsako leto pogine na sto tisoče živali. Želve, kiti in drugi morski sesalci ter ptice zamenjajo vrečke za hrano, ki jim zamašijo prebavni sistem. Poleg zastrupitve pa se lahko tudi zapletejo vanje in se zadušijo. Ko žival razpade, pa se vrečka zopet vrne v okolje in tako spet ogroža druge živali. Zastrupljene živali s plastičnim prahom tekom prehranske verige prenesejo te strupe tudi do nas, kar lahko povzroči številne bolezni.

Reševanje problema vrečk v tujini

»Na Japonskem predstavljajo plastične vrečke 10 % vseh mestnih odpadkov, zato so zvišali njihovo ceno. Na Irskem so jih obdavčili in tako zmanjšali količino za 90 %. V Franciji so začeli izdelovati vrečke iz t.i. bioplastike (vrečke so iz naravnega koruznega škroba in v naravi razpadejo v obdobju od dveh tednov do dveh mesecev). Nekateri trgovci v Veliki Britaniji ponujajo hitro razgradljive plastične vrečke. V Italiji so od 1. januarja naprej v trgovinah prepovedane plastične vrečke. Zamenjale so jih biorazgradljive vrečke, papirnate vrečke ali vrečke iz blaga.«
»V ZDA so mestne oblasti leta 2007 prepovedale brezplačno delitev plastičnih vrečk v supermarketih. Take vrečke predstavljajo več kot 10 % odpadkov, ki jih naplavi morje na obale Severne Amerike. Kitajci porabijo dnevno okrog 3 milijarde nakupovalnih plastičnih vrečk (za njihovo izdelavo je potrebnih 5 milijonov ton surove nafte), tudi pri njih so vrečke označene s cenami.«

Države ki so uvedle davek na plastične vrečke:
Italija, Belgija, Tajvan, Irska, Danska, Finska, Nemčija, Švedska, Švica, Velika Britanija, Kanada.

Države ki so popolnoma prepovedale plastične vrečke:
Mehika, Bangladeš, Indija, Bombaj, San Francisco, Oakland, Bangladeš, Ljudska republika Kitajska

 

Vir: Delo, Problem plastičnih vrečk

Aleš R.

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor