Zamenjava zemeljskih polov

Zemlja ima dva para polov, zemljepisna oz. geografska pola in magnetna pola. Geografska pola sta točki na osi vrtenja Zemlje, med njima je 180 º, in sta poznana kot Severni in Južni tečaj. Magnetna pola sta posledica zemeljskega magnetnega polja in se nahajata v relativni bližini geografskih polov. Njuni natančni lokaciji se dnevno spreminjata — zakaj, bo razloženo kasneje. K severnemu magnetnemu polu kaže puščica na kompasu.

Zemlja je sestavljena iz več plasti: na sredi je notranje jedro iz trdnega železa, okoli katerega je stopljeno zunanje jedro, sledita še plašč in skorja. Tako kot Zemlja se tudi notranje jedro vrti okoli iste osi, a z različno hitrostjo kot zunanje jedro. Razlika v hitrostih vrtenja notranjega in zunanjega jedra povzroči dinamo efekt, kar privede do nastanka magnetnega polja. Magnetna pola se ne nahajata vedno na isti lokaciji, temveč se dnevno spreminjata znotraj zanke 80 km.Lokacijo severnega magnetnega pola je prvi odkril James Ross leta 1831. Za njim nihče ni obiskal pola vse do leta 1904, ko ga je Roald Amundsen našel 50 km stran od Rossove lokacije. Severni magnetni pol potuje proti severu, v 20. stoletju se je letno prestavljal za približno 10 km, v zadnjih letih naj bi “pospešil” na 40 km letno. Količino, ki opredeljuje magnetna polja, imenujemo jakost magnetnega polja, ta je v vakuumu določena z gostoto magnetnega polja, v snovi pa je odvisna od lastnosti te snovi. Jakost zemeljskega magnetnega polja se je od 19. stoletja zmanjšala za 10 %. Znanstveniki na podlagi kamnin z dna oceanov, v katerih so vidne sledi magnetnega polja, že nekaj časa vedo, da se je lokacija zemeljskih magnetnih polov skozi tisočletja večkrat zamenjala za 180 º, nazadnje pred približno 780.000 leti v t. i. Brunhes-Matuyamavovi zamenjavi.  Zemeljsko magnetno polje namreč vpliva na magnetenje lave, ko se ta ohlaja na dnu ocena. Ko se lava strdi, ustvari zapis smeri silnic magnetnega polja — “zelo podobno kot nastane zvočni zapis na zvočni kaseti”. Če bi takrat (pred približno 780.000 leti) uporabili kompas, bi puščila še vedno kazala proti severnemu magnetnemu polu (kompas oz. magnet v kompasu vedno kaže proti severnemu magnetnemu polu, ne glede na to, kje se nahaja geografski severni pol), a ta bi tedaj bil tam, kjer je danes južni magnetni pol. Da se pola zamenjata za 180 º, je potrebnih od nekaj sto do nekaj tisoč let, sama zamenjeva pa ne poteka gladko, temveč v procesu zamenjave nastane več magnetnih polj, ki se med seboj prerivajo in ustvarjajo večje število polov na nenavadnih lokacijah

      VIDEO DOKUMENTAREC V SLOVENŠČINI:

  • Kako pa je zamenjava polov vplivala na življenje na Zemlji? Fosilni ostanki iz tega obdobja ne kažejo nikakršnih drastičnih sprememb v živalskem in rastlinskem svetu. Po količinah kisikovih izotopov v usedlinah z dna oceanov sodeč prav tako ni prišlo do sprememb v delovanju ledenikov. To dokazuje, da zamenjava magnetnih polov ne vpliva na rotacijsko os zemlje, saj ima nagib rotacijske osi bistven vpliv na podnebje in bi vsaka taka sprememba bila vidna v ledenikih.

Prva osnovna različica mita o koncu sveta zaradi zamenjave zemeljskih magnetnih polov pravi, da naj bi se ob zamenjavi zemeljsko magnetno polje začasno zelo oslabilo, kar bi ob sončevih izbruhih povzročilo katastrofo. Zemeljsko magnetno polje nas namreč varuje pred sončevimi izbruhi, visokoenergijskimi eksplozijami na Soncu, ki v vesolje in proti Zemlji bruhnejo oblak elektronov, ionov in atomov.Večino delcev zemeljsko magnetno polje odbije. Kljub temu da se magnetno polje dejansko občasno slabi in krepi, ni nobenih dokazov, da bi kdaj popolnoma izginilo. Oslabljeno magnento polje bi res pripomoglo k povečanenmu sevanju Sonca na Zemlji, a ne bi se zgodilo nič katastrofalnega, saj nas poleg magnetnega polja prav tako varuje tudi debela atmosfera

Zamenjava zemeljskih geografskih polov, kdor verjame v katastrofe…

Znanost

Pojav zamenjave oz. spreminjanja lokacije zemeljskih geografskih polov znanstveniki imenujejo pravi polarni premik. Pri pravem polarnem premiku se premakne celotna Zemlja glede na njeno os vrtenja in tako se relativni lokaciji geografskih polov (točki na osi vrtenja) spremenita. Pojav nastane zaradi prerazporeditve mase bodisi v zemeljskem plašču bodisi na skorji (npr. cikli ledenih dob). Zemeljska centrifugalna sila poriva te nepravilnosti proti ekvatorju in to povzroči zamenjavo

Prikaz pravega polarnega premika — celotna Zemlja se premakne glede na os vrtenja. Geografska pola sta drugje kot pred premikom. Vir: http://en.wikipedia.org/wiki/True_polar_wander

Do pravega polarnega premika je prišlo večkrat v zgodovini Zemlje, vendar nikoli do popolne zamenjave (torej za 180º), premiki so praviloma počasni, v zadnjih 200 milijonih letih naj bi se pola premaknila za vsega 30º, z izjemo dveh geološko hitrih zamenjav pred 790-810 milijoni let (v času superceline Rodinije) za več kot 50º

  • Premiki zemeljskih geografskih polov zgodijo prepočasi, da bi lahko povzročili kakršno koli katastrofo. Časa je dovolj, da se življenje tem premikom prilagodi. Sploh pa jih niti ne opazimo brez meritev z inštrumenti. Zaradi zamenjave magnetnih oz. geografskih polov se življenje na Zemlji letos ne bo končalo, pa tudi v naslednjih letih ne. Tako do zamenjave magnetnih polov kot do pravega polarnega premika pride prepočasi, da bi to lahko povzročilo bodisi kakšno od katastrof, s katerimi nas strašijo propagatorji konca sveta v rumenem tisku, na spletnih straneh in v filmih tipa 2012, bodisi spremembo stanja zavesti, ki je predvsem pri srcu newage gibanju.

Viri:

  • Skeptik.si

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor