Fatamorgana

Fatamorgana ali zračno zrcaljenje je optični pojav, ki nastane ob velikih temperaturnih razlikah in s tem razlikah v gostoti posameznih zračnih plasti. Pojavi se največkrat blizu tal.

Beseda sama je italijanski prevod imena polsestre legendarnega keltskega kralja Arturja, vile Morgan, ki je imela sposobnost spreminjanja svoje oblike.

 

Fatamorgana je zračno zrcaljenje, ki nastane zaradi širjenja svetlobe skozi plasti ozračja, katerih gostota in s tem lomni količnik se spreminjata od plasti do plasti. Na prehodu skozi meje teh plasti se sončni žarki lomijo ali celo odbijajo ter tako spremenijo smer. S tem navidezno spremenijo tudi obliko in lego teles v daljavi. Poznamo dve vrsti fatamorgane: spodnje in zgornje zračno zrcaljenje.

 

Vir: Wikipedia

Klemen Bandelj

Komentarji

Komentarji