Slovenija dobila podnebni in okoljski opomin

Opomin, ki ga je v sredo 20.11.2013 dobila Slovenija se nanaša predvsem na nespoštovanje evropske podnebne in okoljske zakonodaje.

Domestic_and_industrial_air_pollution
Vir fotografije: www.airqualitynow.eu

Slovenija si je v sredo 20.11.2013 iz Bruslja prislužilaa opomin zaradi nespoštovanja evropske podnebne in okoljske zakonodaje. Evropska komisija Slovenijo poziva k ukrepom za boljšo okoljsko geološko shranjevanje CO2 in za prenos predpisov o skladiščenju kovinskega živega srebra, ki spada v skupino odpadkov.

Članice EU so direktivo sprejele leta 2009 v sklopu podnebno-energetskega svežnja. Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida vzpostavlja pravni okvir za okoljsko varno geološko shranjevanje CO2, odpravlja pravne ovire in določa zahteve za celotno dobo shranjevanja.

Kaj je zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CO2)?

Zajemanje in shranjevanje ogljika vključuje zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida (CO2) iz elektrarn ali industrijskih obratov, njegov transport na namembna skladišča in vbrizgavanje v geološke formacije, iz katerih ne more uhajati. Primerne geološke formacije so lahko na morju ali na kopnem, na primer v izrabljenih naftnih poljih, nahajališčih zemeljskega plina ali v slanih vodonosnikih ter nekaj kilometrov pod morskim dnom ali zemeljsko površino.

Evropa je znana kot eden od svetovnih voditeljev razvoja tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika. Sami procesi (zajemanje, transport in shranjevanje) niso novi. Zajemanje in shranjevanje CO2 se že od leta 1996 izvaja na plinskem polju Sleipner na Norveškem, v ZDA in Kanadi pa obstaja na tisoče kilometrov cevovodov CO2. Glavni izziv je povezati zajemanje, transport in shranjevanje v enotno verigo v komercialnem obsegu v elektrarnah ali industrijskih obratih. Tega se v komercialnem obsegu lotevajo demonstracijski programi, ki jih sofinancira EU.

 …

Drugi okoljski opomin, ki ga je 20.11.2013 dobila Slovenija, pa se nanaša na prenos evropskih predpisov o skladiščenju živega srebra, ki šteje za odpadek. Ta opomin sta dobili še Italija in Romunija.

Poziv k Sprejetju nacionalnih ukrepov, potrebnih za popolno prenos direktive o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida, so dobile še Avstrija, Ciper, Madžarska, Irska in Štedska. Države morajo ustrezno ukrepati, če tega ne bodo storile lahko komisija predloži primer Sodišču EU.

Potem ko so te članice zamudile prvotni rok, 15. marca letos, jim je komisija poslala prvi opomin, v katerem jim je dala dva meseca časa za odgovor. Ker ni prejela nobenega odgovora, jim je 20.11. poslala še drugi opomin, obrazloženo mnenje.

 

 Vir: ec.europa.eu, DELO

Aleš Rozman

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor