V Celju več padavin le novembra 1991

V Celju je bila jesen podobna kot v Ljubljani stopinjo pretopla, glede na povprečje 1990-2013. V Portorožu je bilo podobno, povprečna temperatura je bila 15,1 °C, kar je dobro stopinjo nad dolgoletnim povprečjem. V Celju je padlo 408 mm, kar je 16% več od dolgoletnega povprečja. Na obali je bila jesen normalno namočena, padlo je 363mm kar je 4% več od dolgoletnega povprečja. V Celju je sonce sijalo 323 ur, kar je 85% dolgoletnega povprečja. V Portorožu je sonce sijalo 444 ur, kar je 93% dolgoletnega povprečja.

V Celju je bila povprečna dnevna temperatura 6,7 °C, kar je 1,2 °C več od dolgoletnega povprečja. Najbolj topel november je bil leta 2002 s 8.6 °C, nad 8 °C pa je bilo tudi v letih 2000 in 2012. Najbolj hladen november je bila leta 1993 s povprečno temperaturo +1,8 °C.

V Portorožu je bila povprečna dnevna temperatura 11,1 °C, kar je 1,3 °C nad dolgoletnim povprečjem 1990-2013. Najbolj topel november je bil leta 2002 s +12,9 °C. Najbolj hladen pa leta 1998 s 7,5 °C. Hladno je bilo tudi leta 1993 s 7,8 °C.

Povprečna najvišja dnevna temperatura je v Celju znašala 10,1 °C, kar je 0,1 °C več od dolgoletnega povprečja 1990-2013. Absolutna najvišja temperatura je bila +18,3 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2002 s 13,1 °C. Daleč najbolj hladni pa leta 1993 s povprečno temperaturo +4,3 °C.

V Portorožu je bila povprečna najvišja dnevna temperatura 15,1 °C, kar je 0,8 °C več od dolgoletna povprečja. Abstolutna najvišja temperatura je znašala +20,6 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2002 s 16,5. Absolutna najvišja temperatura od leta 1990 je bila izmerjena 1.novembra 2004 s +24,4 °C. Najbolj hladni popoldnevi so bili leta 1993 s +11,5 °C.

V Celju je povprečna najnižja temperatura znašala +3,5 °C, kar je 1,8 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je znašala -5,8 °C. Najbolj hladna jutra so bila leta 2001 s povprečno najnižjo temperaturo -1,8 °C. Najbolj topla jutra so bila leta 2000, takrat je povprečna najnižja temperatura bila +4,8 °C. Zelo topla jutra so bila tudi leta 2002 in 2012.

V Portorožu je povprečna najnižja temperatura bila +7,4 °C, kar je 1,2 °C nad dolgoletnim povprečjem 1990-2013. Absolutna najnižja temperatura je bila -1,8 °C. Najbolj topla jutra so bila leta 2002 s +9,6 °C. Najbolj hladna pa leta 1998 s povprečno najnižjo temperaturo +3 °C.

V Celju je padlo v letošnjem novembru 233mm dežja, kar je 126% več od dolgoletnega povprečja. Več dežja je bilo edino leta 1991 ko je padlo 242mm padavin. Leta 2011 pa v Celju ni bilo dežja.

V Portorožu je padlo 190mm padavin, kar je 64% več od dolgoletna povprečja 1990-2013. Največ padavin je bilo v Portorožu leta 2000 in sicer 296mm. Daleč najmanj dežja pa je bilo v letih 2011(10mm) in 2007(14mm).

Sonce je v Celju sijalo 50 ur, kar je 69% dolgoletnega povprečja. Največ sonca je bilo v Celju leta 2001, 107 ur, sledi leto 2006 s 100ur sončnega obsevanja. Daleč najmanj sonca je bilo leta 1993 le 27 ur.

V Portorožu je sonce sijalo 101 ur, kar je 5% več od dolgoletnega povprečja. Največ sonca je bilo v Portorožu leta 2011 in sicer 167 ur, najmanj pa leta 2009, le 41 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

Komentarji

Komentarji