Vremenska prognoza za poletje 2013

Po zadnjih najnovejših izračunih ameriškega centra za okoljske napovedi (NCEP) na podlagi njihovega globalnega meteorološkega modela za dolgoročne napovedi (CFS) se nam v Sloveniji in njeni širši okolici obeta sprva precej “muhasto” poletje, a bo šlo kasneje postopoma na bolje.

Junija se vreme še ne bo kaj dosti spremenilo

 

Po zadnjih najnovejših izračunih omenjenih meteoroloških modelov bodo nad večjim delom Sredozemlja in nad delom osrednje Evropo še vedno prisotne negativne anomalije zračnega tlaka glede na dolgoletno povprečje, kar pomeni da se bodo na tem območju še vedno razmeroma pogosto zadrževala območja nizkega zračnega pritiska oz. cikloni. Na območju severne Evrope pa bodo med tem prisotne pozitivne anomalije v zračnem tlaku. Torej bodo tam precej verjetno prevladovala območja visokega zračnega tlaka oz. anticikloni, šlo bo za t.i. kvazistacionarne in obnavljajoče blokade splošnega zonalnega zračega toka, ki bodo hladnejše zračne mase preusmerjale oz. izpodrivale v nižje geografske širine.

Karta izračunov anomalij zračnega tlaka nad severno poloblo za  1.in 2. teden v mesecu juniju
Karta izračunov povprečja anomalij zračnega tlaka nad severno poloblo za 1.in 2. teden v mesecu juniju

 

 

 

 

 

 

 

Karta izračunov anomalij zračnega tlaka nad severno poloblo za  3. in 4. teden v mesecu juniju
Karta izračunov povprečja anomalij zračnega tlaka nad severno poloblo za 3. in 4. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov anomalij količine padavin za 1. in 2. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov povprečja anomalij količine padavin za 1. in 2. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov anomalij količine padavin za 3. in 4. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov povprečja anomalij količine padavin za 3. in 4. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov anomalij temperatur nad zemeljskim površjem za 1. in 2. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov povprečja anomalij temperatur nad zemeljskim površjem za 1. in 2. teden v mesecu juniju

 

Globalna karta izračunov anomalij temperatur nad zemeljskim površjem za 3. in 4. teden v mesecu juniju
Globalna karta izračunov povprečja anomalij temperatur nad zemeljskim površjem za 3. in 4. teden v mesecu juniju
Karta povprečja anomalij temperatur nad površjem zemlje po Evropi v mesecu juniju
Karta povprečja anomalij temperatur nad površjem zemlje po Evropi v mesecu juniju

 

Karta povprečja anomalij količine padavin nad Evropo v mesecu juniju
Karta povprečja anomalij količine padavin nad Evropo v mesecu juniju

Ob opisani postavitvi zračnih mas nad Evropo se v mesecu juniju na območju Slovenije in njeni okolici vreme še ne bo bistveno spremenilo.Temperature bodo sicer postopoma proti sredini meseca nekoliko višje a bodo še vedno stopinjo ali dve pod dolgoletnim povprečjem. Količina padavin bo na mesečni ravni okoli dolgoletnega povprečja oz. nekoliko nad tem povprečjem. Spremenljivo vreme z razmeroma pogostimi padavinami predvsem plohami in nevihtami se bo nadaljevalo predvidoma vsaj do zadnje četrtine meseca. Do takrat se še ne pričakuje poletne vročine. Za zadnjo četrtino meseca oz. ob koncu meseca pa obstaja možnost za nekoliko bolj spodobno poletno vreme z višjimi temperaturami in brez padavin.

 

V juliju in avgustu bo vreme nekoliko bolj poletno

 

Kot kaže bodo vrednosti anomalij v zračnem tlaku nad Evropo manj izrazite, oz. bodo nad osrednjim delom Evrope in nad Sredozemljem nekako zelo blizu dolgoletnega povprečja. Tudi temperature bodo okoli dolgoletnega povprečja. Torej se nam v teh dveh mesecih obeta v povprečju bolj prijazno poletno vreme z več nekajdnevnimi obdobji suhega in zelo toplega, občasno tudi vročega vremena. Več tega bo predvidoma v mesecu juliju.  Količina padavin bo predvidoma okoli dolgoletnega povprečja, več padavin pa se pričakuje v mesecu Avgustu.

Karta izračunov povprečja anomalij v zračnem tlaku na 700 hPa nad Evropo v mesecu juliju
Karta izračunov povprečja anomalij v zračnem tlaku na 700 hPa nad Evropo v mesecu juliju

 

Karta izračunov povprečnih anomalij temperature na 2 m nad Evropo v mesecu juliju
Karta izračunov povprečnih anomalij temperature na 2 m nad Evropo v mesecu juliju
Karta izračunov povprečnih anomalij količine padavin nad Evropo v mesecu juliju
Karta izračunov povprečnih anomalij količine padavin nad Evropo v mesecu juliju
Karta izračunov povprečja anomalij v zračnem tlaku na 700 hPa nad Evropo v mesecu avgustu
Karta izračunov povprečja anomalij v zračnem tlaku na 700 hPa nad Evropo v mesecu avgustu

 

Karta izračunov povprečnih anomalij temperature na 2 m nad Evropo v mesecu avgustu
Karta izračunov povprečnih anomalij temperature na 2 m nad Evropo v mesecu avgustu
Karta izračunov povprečnih anomalij tkoličine padavin nad Evropo v mesecu avgustu
Karta izračunov povprečnih anomalij količine padavin nad Evropo v mesecu avgustu

 

Sušnih obdobij in hujših vročinskih valov se v letošnjem poletju ne pričakuje.

 

Nove dolgoročne prognoze za poletje oz. prihodnje mesece bodo sledile predvidoma že v tem mesecu.

 

_Robert Sitar

Komentarji

Komentarji