V Ljubljani april najbolj namočen v zadnjem desetletju

V Ljubljani je bila povprečna aprilska temperatura +12,1 °C, kar je 0,6 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Najtoplejši april je bil leta 2007 s +14,7 °C. Najhladnejši pa leta 1997 s povprečno temperaturo +8,5 °C. 

Na Kredarici je znašala povprečna temperatura v aprilu -3,4 °C, kar je 0,3 °C pod dolgoletnim povprečjem. Daleč najtoplejši je bil april leta 2007 s povprečno temperaturo +0,7 °C. Najhladnejši pa podobno kot v Ljubljani leta 1997 s -6,5 °C.

V Portorožu je bila povprečna temperatura +12,7 °C, kar je 0,1 °C nad dolgoletnim povprečjem. Najbolj topel april je bil leta 2007 s povprečno temperaturo +14,7 °C. Najbolj hladen pa podobno kot v Ljubljani in na Kredarici leta 1997 s +9,6 °C.

Povprečna najvišja dnevna temperatura je v Ljubljani znašala 17,7 °C, kar je 0,7 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja dnevna temperatura je bila +24,6 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2007 s povprečno temperaturo +21,4 °C. V tem obdobju se je najbolj segrelo aprila 2000, ko je termometer pokazal +27,8 °C. Najbolj hladni popoldnevi so bili leta 1997 s +14,4 °C.

Povprečna najvišja dnevna temperatura je bila na Kredarici -0,6 °C, kar je v skladu z dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najvišja dnevna temperatura je znašala +5,6 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili na Kredarici leta 2007 s +3,0 °C, po absolutni temperaturi pa je bilo najtopleje aprila 2012 s +10,1 °C. Najbolj hladni popoldnevi so bili aprila 1997, takrat je bila povprečna najvišja temperatura -3,3 °C.

V Portorožu je bila povprečna najvišja dnevna temperatura v letošnjem aprilu +18,9 °C, kar je 0,8 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najvišja dnevna temperatura je bila +25,8 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili leta 2007 s +22,3 °C. Najbolj hladni pa leta 1997 s +15,2 °C.

Povprečna najnižja aprilska temperatura je bila v Ljubljani +6,9 °C, kar je 0,6 °C nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Absolutna najnižja temperatura je bila -0,8 °C. Najbolj topla jutra smo imeli leta 2000 in 2014, takrat je znašala najvišja povprečna temperatura +8,3 °C. Daleč najbolj hladna jutra pa smo imeli v Ljubljani leta 1997 s 3,2 °C.

Povprečna najnižja temperatura je v aprilu na Kredarici znašala -5,6 °C, kar je 0,3 °C pod dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je bila -15,3 °C. Daleč najbolj topla jutra so bila na Kredarici leta 2007 s -1,6°C. Najbolj hladna jutra pa podobno kot v Ljubljani leta 1997 s -9,4 °C.

V Portorožu je povprečna najnižja temperatura bila +7,8 °C, kar je 0,2 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je bila +2,5 °C. Najbolj topla jutra smo imeli aprila 2009 s povprečno najnižjo temperaturo +9,7 °C. Najbolj hladna jutra pa aprila 1997 s 4,4 °C.

V Ljubljani je v aprilu padlo 163mm dežja, kar je 58% nad dolgoletnim povprečjem. Največ padavin je bilo leta 1998 s 180mm. Najmanj pa leta 2007, ko je padlo le 6mm padavin.

Na Kredarici je v letošnjem aprilu padlo 242mm padavin, kar je 66% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Največ padavin je padlo leta 1998, kar 294mm. Najmanj pa je padlo v tem klimatološkem obdobju v letih 2007 in 2015 in sicer 30mm.

V Portorožu je padlo 71mm padavin, kar je 6% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Največ padavin je v Portorožu padlo leta 1998 in sicer 134mm. Najmanj pa leta 2007, le 2mm.

Sonce je v Ljubljani sijalo 210 ur, kar je 14% nad dolgoletnim povprečjem 1994-2017. Največ sonca smo v Ljubljani imeli leta 2007, kar 280 ur. Najmanj pa leta 2004, 107 ur.

Na Kredarici je sonce sijalo 136 ur, kar je kar 97% dolgoletnega povprečja. Največ sonca smo imeli leta 2007, 236 ur. Najmanj pa leta 2002, le 77 ur.

V Portorožu je sonce sijalo 241 ur, kar je 15% nad dolgoletnim povprečjem. Največ sonca smo imeli leta 1997, 313 ur. Najmanj sonca smo imeli leta 2014, le 170 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

13Shares

Komentarji

Komentarji