Tudi letošnji december podobno kot lanski brez padavin

V Portorožu je bila povprečna temperatura v letu 2016 14,2 °C, kar je 0,5 °C nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. V Celju je bila letna povprečna temperatura 10,6 °C, kar je 0,1 °C nad dolgoletnim povprečjem. V Portorožu je padlo v letu 2016 1028mm padavin, kar je 9% nad dolgoletnim povprečjem. V Celju je padlo 1161mm padavin, kar je 5% nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Na obali je sonce sijalo 2328 ur, kar je 97% dolgoletnega povprečja. V Celju pa je sonce v letu 2015 sijalo 1863 ur, kar je 96% dolgoletnega povprečja.

V Portorožu je bila povprečna decembrska temperatura 4,9 °C, kar je 1,2 °C pod dolgoletnim povprečjem 1993-2016. V tem klimatološkem obdobju je bil najtoplejši december leta 2000 s povprečno temperaturo 8,4 °C. Najbolj hladen pa je bil december leta 2001 s povprečno temperaturo +3,3 °C.

V Celju je bila povprečna temperatura -0,9 °C, kar je 1,8 °C pod dolgoletnim povprečjem. Najtoplejši je bil december leta 2000 s povprečno temperaturo +4,4 °C. Najhladneje pa je bilo v tem klimatološkem obdobju decembra leta 1998 s povprečno temperaturo -3,8 °C.

Povprečna najvišja dnevna temperatura je bila v Portorožu 11,7 °C, kar je 1,3 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja temperatura je v decembru znašala +16,4 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili na obali leta 2006 s povprečno najvišjo temperaturo +12,2 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa so bili leta 2001 s povprečno najvišjo temperaturo +8,0 °C.

V Celju je povprečna najvišja temperatura znašala 5,4 °C, kar je 0,4 °C nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Absolutna najvišja temperatura 12,6 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili podobno kot v Portorožu leta 2006 s povprečno najvišjo temperaturo +8,3 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa so bili leta 1998 s povprečno najvišjo temperaturo +0,8 °C.

V Portorožu je bila povprečna najnižja temperatura v mesecu decembru +0,7 °C, kar je 1,9 °C pod dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Absolutna najnižja temperatura je bila -4,4 °C. Najbolj topla jutra smo imeli na obali leta 2000 s povprečno najnižjo temperaturo +5,3 °C. Najbolj hladna pa leta 2001 s povprečno najnižjo temperaturo -0,9 °C.

V Celju je bila povprečna najnižja temperatura -5,1 °C, kar je 2,2 °C pod dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je znašala -10,5 °C. Najbolj topla jutra so bila na vzhodu leta 2000 s povprečno najnižjo temperaturo +0,9 °C. Najbolj hladna jutra v tem klimatološkem obdobju pa leta 2001 s povprečno najnižjo temperaturo -8,2 °C.

V Portorožu v decembru ni bilo padavin. Največ padavin je bilo na obali leta 2009, takrat je padlo 203mm padavin. Najmanj torej letos in tudi lani ko ni bilo padavin.

Tudi v Celju v decembru ni bilo padavin. Največ padavin je bilo leta 2008 in sicer 171mm.

Sonce je v Portorožu sijalo 148 ur, kar je 54% nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Največ sonca smo imeli na obali tako letos. Najmanj pa leta 2002, 62 ur.

V Celju je sonce sijalo 106 ur, kar je 66% nad dolgoletnim povprečjem. Največ sonca smo imeli v tem klimatološkem obdobju v lanskem decembru in sicer 115 ur. Najmanj pa leta 1995, le 11 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

 

Please follow and like us:

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor