V Ljubljani največ sonca od začetka meritev

Končalo se je leto 2016. V Ljubljani je bila letna povprečna temperatura 11,8 °C, kar je 0,4 °C nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Letošnje leto je bilo tako v nižinskem svetu šesto najtoplejše v tem klimatološkem obdobju. Na Kredarici je bila letna povprečna temperatura -0,4 °C, kar je 0,3 °C nad dolgoletnim povprečjem, v visokogorju je bilo to leto eno izmed najtoplejših. V Ljubljani je v letu 2016 padlo 960mm padavin, kar je 71% dolgoletnega povprečja. Na Kredarici je padlo 2281mm padavin, kar je 12% nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. V Ljubljani je sonce sijalo 1893 ur, kar je 97% dolgoletnega povprečja. V visokogorju pa je sonce v letu 2016 sijalo 1493 ur, kar je 86% dolgoletnega povprečja.

V Ljubljani je bila povprečna decembrska temperatura -0,2 °C, kar je 1,7 °C pod dolgoletnim povprečjem 1993-2016. V tem klimatološkem obdobju je bil najtoplejši december leta 2000, s povprečno temperaturo +4,9 °C. Najbolj hladen pa december leta 1998 s povprečno temperaturo -3,1 °C.

Na Kredarici je znašala povprečna decembrska temperatura -3,3 °C, kar je 2,8 °C nad dolgoletnim povprečjem. Najtoplejši je bil lanski december s povprečno temperaturo +o,7 °C. Daleč najhladnejši pa je bil december leta 2001 s povprečno temperaturo -10,8 °C.

Povprečna najvišja dnevna temperatura je v Ljubljani znašala 4,1 °C, kar je v skladu z dolgoletnim povprečjem. Absolutna najvišja temperatura je bila 13,1 °C. Najbolj topli popoldnevi so bili v Ljubljani leta 2000 in 2006 s povprečno najvišjo dnevno temperaturo +7,5 °C. Daleč najbolj hladni pa so bili popoldnevi leta 1998, takrat je povprečna najvišja temperatura znašala -0,5 °C.

Na Kredarici je bila povprečna najvišja dnevna temperatura -0,4 °C, kar je 2,9 °C nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Absolutna najvišja temperatura je v decembru znašala +9,2 °CNajbolj topli popoldnevi od začetka meritev so bili v lanskem decembru s povprečno najvišjo temperaturo +4,0 °C. Najbolj hladni popoldnevi pa so bili leta 2001 s povprečno najvišjo temperaturo -7,8 °C.

Povprečna najnižja temperatura je bila decembra v Ljubljani -3,3 °C, kar je 2,4 °C pod dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Absolutna najnižja temperatura je bila -7,6 °C. Najbolj topla jutra smo imeli leta 2000 s povprečno najnižjo temperaturo +2,3 °C. Najbolj hladna pa leta 1998 s povprečno najnižjo temperaturo -5,5 °C.

Na Kredarici je znašala povprečna najnižja temperatura -6,2 °C, kar je 2,5 °C nad dolgoletnim povprečjem. Absolutna najnižja temperatura je znašala -12,1 °C. Najbolj topla jutra od začetka meritev so bila v lanskem decembru s povprečno najnižjo temperaturo -2,3 °C. Najbolj hladna jutra pa smo imeli v visokogorju leta 2001 s povprečno najnižjo temperaturo -13,6 °C.

V Ljubljani v letošnjem decembru ni bilo padavin. Največ padavin je v Ljubljani padlo v tem klimatološkem obdobju leta 2008 in sicer 225mm. Najmanj padavin pa je bilo v tem klimatološkem obdobju letos.

Tudi na Kredarici ni bilo padavin. Največ padavin je bilo leta 2009, 274mm. Tudi v visokogorju smo imeli najmanj padavin letos.

Sonce je v Ljubljani sijalo 113 ur, kar je 106% nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Največ sonca smo imeli v Ljubljani v decembru tako letos. Najmanj pa leta 1995, le 7 ur.

Sonce je na Kredarici sijalo 181 ur, kar je 63% nad dolgoletnim povprečjem. Največ sonca smo imeli tako lani in letos. Najmanj pa v letih 1995 in 2010 in sicer 68 ur.

Vir podatkov: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Gregor Skok

 

 

Please follow and like us:

Komentarji

Komentarji

Dodaj odgovor