Tudi letošnji december podobno kot lanski brez padavin

V Portorožu je bila povprečna temperatura v letu 2016 14,2 °C, kar je 0,5 °C nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. V Celju je bila letna povprečna temperatura 10,6 °C, kar je 0,1 °C nad dolgoletnim povprečjem. V Portorožu je padlo v letu 2016 1028mm padavin, kar je 9% nad dolgoletnim povprečjem. V Celju je padlo 1161mm padavin, kar je 5% nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Na obali je sonce sijalo 2328 ur, kar je 97% dolgoletnega povprečja. V Celju pa je sonce v letu 2015 sijalo 1863 ur, kar je 96% dolgoletnega povprečja. Preberi več… “Tudi letošnji december podobno kot lanski brez padavin”

Please follow and like us:

V Ljubljani največ sonca od začetka meritev

Končalo se je leto 2016. V Ljubljani je bila letna povprečna temperatura 11,8 °C, kar je 0,4 °C nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. Letošnje leto je bilo tako v nižinskem svetu šesto najtoplejše v tem klimatološkem obdobju. Na Kredarici je bila letna povprečna temperatura -0,4 °C, kar je 0,3 °C nad dolgoletnim povprečjem, v visokogorju je bilo to leto eno izmed najtoplejših. V Ljubljani je v letu 2016 padlo 960mm padavin, kar je 71% dolgoletnega povprečja. Na Kredarici je padlo 2281mm padavin, kar je 12% nad dolgoletnim povprečjem 1993-2016. V Ljubljani je sonce sijalo 1893 ur, kar je 97% dolgoletnega povprečja. V visokogorju pa je sonce v letu 2016 sijalo 1493 ur, kar je 86% dolgoletnega povprečja. Preberi več… “V Ljubljani največ sonca od začetka meritev”

Please follow and like us: